• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • харчування дітей

Про організацію харчування дітей

у закладі дошкільної освіти

у 2021навчальному році

Відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», п. 5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 22 листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 02 лютого 2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», «Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2002 року № 667, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 29 листопада 2019 «Про Обласну програму «Дітям Рівненської області -- безпечне харчування» на 2020-2022 роки», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії Крупецької сільської ради від 24 грудня 2020 року № 52 «Про організацію харчування дітей в закладах дошкільної освіти Крупецької сільської ради у 2021 році» , наказу відділу освіти , туризму, культури молоді та спорту Крупецької сільської ради від 04. 01.2021 №02 «Про організацію харчування дітей у закладах освіти Крупецької сільської ради у ІІ семестрі 2020/2021 навчального року»

НАКАЗУЮ:

1. Організувати харчування вихованців закладу дошкільної освіти та забезпечити дотримання норм харчування згідно з додатками 7,8 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591

Протягом 2021\2022 н.р.

2. Забезпечити неухильне виконання нормативно - правових документів з питань організації харчування.

Упродовж 2021/2022навчального року

3. За рахунок бюджетних коштів здійснювати харчування дошкільнників :

- діти , сімей, які отримують відповідно до Закону України « Про державну соціальну допоиогу малозабезпеченим сім'ям»;

- з числа дітей – сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування;

- з числа дітей з особливими освітніми потребами ;

- діти, батьки яких визнанні учасниками бойових дій відповідно до Закону України « Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- діти з чсла внутрішньо переміщених осіб.

4 . Установити знижку з оплати за харчування на 50% і дозволити сплачувати 50 % від вартості харчування дитини на день , батькам вихованців з багатодітної сімей.

5. Надавати відповідні документи щодо підтвердження пільгового статусу вихованців закладу дшкільної освіти до бухгалтерії відділу освіти , культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради.

Щомісячно , до 10 числа

6. Довести до відома батьків, що у випадку не предявлення необхідних документів батьками щодо звільнення від плати за харчування дитини в дошкільному закладі чи зменшення її розміру, плата нараховується на загальних умовах. При виявленні факту невірогідності представлених документів, які дають право батькам на звільнення або зменшення розміру плати за харчування дітей, плата з них знімається за весь період, протягом якого батьки були звільненні від неї чи вона була зменшена.

7. У випадку зменшення (збільшення) протягом року кількості батьків, що відповідно до діючого законодавства мають пільги по оплаті за харчування дітей, в даний наказ вносяться зміни.

У разі необхідності

8.Здійснювати контроль за дотримуванням вихованцями правил особистої гігієни, санітарно-гігієнічним станом харчоблоку, доримування режиму і графіку харчування дітей .

Постійно

9. Призначити відповідальною особою за організацію дитячого харчування Семеренко Н.М. у разі її відсутності вихователя Бондарчук В.Ф.

10 . Відповідальними за здійснення вхідного контролю якості продуктів харчування призначити кухаря Петролюк М.В.

11. Призначити відповідального за дотримання нормативних вимог щодо правильності закладки харчових продуктів за зберігання та використання денного запасу продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість і своєчасне приготування їжі, за дотримання технології приготування, за відбір та зберігання добової проби страв, за дотримання правил особистої гігієни, за санітарний стан приміщень харчоблоку на кухаря Петролюк М.В.

12. Призначити відповідального за зняття проб готової продукції директора Семеренко Н.М , за її відсутності – вихователя- Бондарчук В.Ф.

13. Проводити оцінювання якості продуктів харчування та продовольчої сировини відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

Щоденно

14 .Приймати продукти харчування в заклад дошкільної освіти тільки за на явності супровідних документів .

Постійнно

15. При встановленні недоброякісності будь-якого продукту повертати його постачальнику.

У разі необхідності

16. При виявлені матеріально відповідальною особою нестачі або надлишку одного з видів продуктів відповідальна особа зобов’язана припинити надалі приймання продуктів.

У разі необхідності

17. Під час складання меню-розкладу дотримуватись розподілу їжі за калорійністю протягом дня, орієнтовного об'єму готових страв та окремих.

18. Знімати пробу страв за півгодини до видачі їжі на групи в об'ємі не більше однієї порції, відповідно до переліку страв, наведеному в меню-розкладі, за температури, за якої вживатиметься страва, результати зняття проби вносити до Журналу бракеражу готової продукції.

19. Контролювати дотримання технології приготування страв кухарем. бути присутньою під час відбирання проб кухарем

20. Контролювати виконання норм харчування у закладі дошкільної освіти . Аналізувати виконання затвердженого набору продуктів щомісячно кожні десять днів, протягом року з урахуванням норм заміни продуктів за енергоцінністю. За необхідності проводити коригування харчування .

21. Забезпечити розміщення завіреного директором закладу дошкільної освіти щоденного меню із зазначенням виходу кожної страви поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.

22.. Контролювати безпечність та якість продуктів та продовольчої сировини, які надходять до закладу, реєструвати в Журналі бракеражу сирих продуктів про якість продуктів, що швидко псуються.

23. Контролювати санітарний стан харчоблоку та груп дошкільного

закладу.

24. Контролювати своєчасне проходження медичних оглядів та санітарних мінімумів працівниками.

25. Контролювати дотримання правил особистої гігієни персоналом, перевіряти наявність гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників харчоблоку, про що зазначати в Журналі здоров'я працівників харчоблоку.

26. Посилити протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

27. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо організації харчування дітей різного віку вдома.

28. Кухареві проводити відбір добових проб з кожної страви. Залишати добові проби кожної страви раціону. Добові проби, а також проби, які відбирають при здійсненні бракеражу, не оплачуються особою, яка проводила зняття проб.

29. Контролювати: безпечність та якість продуктів харчування та продовольчої сировини, які надходять до закладу; відповідність термінів реалізації на продовольчій сировині та у супровідних документах; терміни реалізації та умови зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини.

30. Покласти повну матеріальну відповідальність за приймання, зберігання та видачу продуктів харчування та тари, а також відповідальність за якість та асортимент продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до закладу, за додержання вимог санітарного законодавства щодо їх зберігання на кухаря Петролюк М.В..

31. Здійснювати облік продуктів харчування та продовольчої сировини у Книзі складського обліку, суворо дотримуватись умов зберігання та термінів реалізації продуктів харчування та продовольчої сировини.

32. Подавати своєчасно заявки на продукти харчування .

33. Кухарю Петролюк М.В.

33.1. Відбирати проби з казана в об'ємі порції для дітей в чистий посуд з кришкою до видачі їжі , проби щодня зберігати на харчоблоці у холодильнику протягом 42 годин.

33.2 Видавати готові страви тільки після зняття проби , відповідно до затвердженого графіка видачі їжі з харчоблоку .

33.3. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час зберігання, кулінарної обробки продуктів харчування, дотримуючись послідовності виробничого процесу та технології приготування їжі для дітей.

33.4 Не допускати на харчоблок сторонніх осіб, персонал без санітарного одягу.

33.5. Власним підписом засвідчувати у Журналі здоров'я працівників харчоблоку відсутність дисфункції кишечника та гострих респіраторних інфекцій.

Щоденно

33.6. Отримувати хліб , хібобулочні продукти, кондитерські вироби ( пряник , вафлі) перевіряючи їх кількість та якість та супроводжуючі документи.

Щоденно

33.7. Якісно прибирати приміщення харчоблоку, мити посуд, відповідно до вимог санітарних правил.

33.8. Перед кожною видачею їжі робити вологе прибирання харчоблоку.

33.9 Використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та інвентар харчоблоку.

34 .Помічникові вихователя :

34.1. Отримувати їжу лише у промаркованих, закритих кришками каструлях відповідно до затвердженого графіка в чистому санітарному одязі, чистими руками.

34.2. Сервірувати столи відповідно до меню перед кожним прийманням їжі.

34.3. Здійснювати видачу готових страв та окремих продуктів, враховуючи потреби кожної дитини, видавати дітям страви у повному об'ємі згідно затверджених норм.

34.4. Забезпечити дітей питною водою за індивідуальною потребою. Кип’ячену воду давати після охолодження до кімнатної температури. Зберігати у добре вимитому посуді і міняти не рідше ніж 1 раз на добу.

35. Вихователям:

35.1 Приділяти увагу формуванню культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі. Вчити дітей правильно користуватись виделкою, серветкою, привчати дітей сідати за стіл в охайному вигляді, з чистими руками; вчити дітей їсти охайно, сидіти за столом правильно.

35.2. Закріпити за кожною дитиною постійне місце за столом, розмір стола та стільця підбирати відповідно до зросту дитини.

35.3. Дотримуватись режиму харчування дітей.

35. 4. Вчити дітей чергувати під час приймання їжі з використанням відповідного одягу.

35.5. Не садити дітей за столи до закінчення сервірування.

36. Питання раціонального харчування розглядати на виробничих нарадах, нарадах при завідувачі, загальних зборах (конференціях) колективу дошкільного навчального закладу та батьків, або осіб, що їх замінюють, розмістити в інформаційних куточках для батьків рекомендації щодо організації харчування вдома.

37. . З метою попередження захворюваності гострими кишковими

інфекціями та харчових отруєнь, заборонити приносити батькам у

заклад дошкільної освіти для частування дітей кремові вироби (торти, тістечка) морозиво тощо.

38. Вихователям забезпечити належну роботу з батьками щодо

своєчасної оплати рахунків за харчування дітей у дошкільному закладі. Тримати це питання під контролем, не допускаючи заборгованості. Звітувати по стан оплати до централізованої бухгалтерії управління освіти .

Кiлькiсть переглядiв: 69

Коментарi